Priser / Kontakt

En god og trygg opplevelse

Kom frisk til behandling og husk god hygiene! Om du føler deg dårlig eller har Covid 19 symptomer så booker vi om. Når du kommer til behandlingen vil du få håndsprit før og etter behandling. Mobilen kan gjerne ligge igjen i bilen da det kan være en smittekilde, og du får ikke bruk for den under sesjonen.
Renhold blir utført etter Folkehelseinstituttets råd og veiledning.

Priser og avbestilling/flytting av timer

Om ikke annet er skriftlig avtalt, betales Kr. 1600,-  pr. konsultasjon (inntil 120minutt). Spør etter pakkepriser.
Om ikke annet er avtalt, tas betaling med Kort, Vipps eller Kontant første møte. Avbestillinger eller endringer som ikke er meldt senest 24 timer i forkant, blir taksert med et gebyr på 75% av oppgitt pris. Det samme gjelder uteblivelse fra avtaler.
Avbestilling som avviker fra gjeldende regler, og som skyldes egen eller barns sykdom, må dokumenteres med sykemelding fra lege.